Bellek Kadıköy Hakkında

Kadıköy sevdasıyla sosyal, kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenleyen grup üyelerimiz, bu kez çalışmalarını “Bellek-Kadıköy” adı altında sürdürmeye karar vermişlerdir. Yılların deneyimiyle biçimlenmiş olan amaç ve çalışma ilkelerimiz, aramıza sonradan katılmış olan dostlarımızın da görüşleri dikkate alınarak yeniden değerlendirilmiş ve son şeklini almış bulunmaktadır.

Amaçlar, İlkeler ve Organizasyon

1- AMAÇLARIMIZ
“Bellek-Kadıköy” ün amaçları;
a- Kadıköy’ün doğal, mimari, sosyal ve kültürel belleğinde iz bırakmış bilgi ve belgelere; kitap, süreli yayın, kartpostal, nostaljik fotoğraf, antika eşya, ses ve görüntü kayıtları vb gibi araçlarla erişmek,
b- Erişilen bilgileri; söyleşi, sergi, dinleti, kültür gezileri, sanal ve basılı medyanın yanı sıra arşiv düzenlemeleriyle öncelikle Kadıköylüler olmak üzere toplumla paylaşmak,
olarak belirlenmiştir.
2- TEMEL İLKELERİMİZ
Bellek-Kadıköy tüm etkinliklerini;
a- “Atatürk İlkeleri” ve “T.C. Yasaları” temelinde,
b- Din, dil, ırk, cinsiyet ayırımı yapmaksızın,
c- Toplumdaki farklı örf ve adetlere saygılı biçimde,
d- Amaç ve ilkelerine uyumlu olmak koşuluyla, her türlü resmi mya da siyasal kuruluşun yanı sıra, “Dernek”, “Vakıf” ve “Platform” adı altında yapılanmış sivil toplum kuruluşlarıyla, bağımsız ve karşılıklı saygıya dayanan ilişkiler temelinde,
e- Grubun genel çıkarlarının yanı sıra grup üyelerinin dayanışmasını gözeterek,
f- Hiçbir maddi karşılık beklemeden, yalnızca Kadıköy’e hizmet amacıyla ve gönüllülük temelinde oluşturulmuş
yasal ve kurumsal bir yapının çatısı altında sürdürür.
3- ORGANİZASYON
“Bellek-Kadıköy” kurumsal bir yapıya kavuşana değin tüm etkinliklerini, üyelerden katılımcı bir yaklaşımla yetki almış bulunan, geçici “Eşgüdüm Birimi” nin yönetiminde; “Danışma Kurulu”, “Komisyonlar” ve “Uygulama Birimleri”nce sürdürür.
Oluşturulan uygulama birimleri şunlardır;
– Araştırma Birimi
– Çevre Birimi
– Planlama Birimi
– İletişim Birimi
– Halkla İlişkiler Birimi